NHO Hordaland løfter Rv.7

Da statsråden deltok på innspillsmøte med næringslivet på Vestlandet, som ledd i sin NTP-turne, løftet regiondirektør Tom Knudsen også regionsforeningens støtte til en utbedring av Rv.7. – Mange prosjekter skal prioriteres og minst såkalt høy ramme må til skal vi finne plass til alt, kvitterte NHO-direktøren ut i møte med en lyttende statsråd.

Edmund Utne er hotelldirektør i Ullensvang Hotell FOTO: NRK
Edmund Utne er hotelldirektør i Ullensvang Hotell FOTO: NRK

Det var NHO Hordaland som inviterte til felles innspillsmøte med statsråd Ketil SOlvik Olsen på tilhørerbenken, og med næringslivet i Hordaland som fremla sine ønsker og forventinger til NTP 2018-2029. – Vi trenger minst høy ramme og vi forventer at vi får oppstart på store og viktige prosjekter for Hordaland og Vestlandet allerede i første fireårsperiode, slo regiondirektør Tom Knudsen fast da han innledet møtet.

Hotelldirektør Edmund Utne fra Ullensvang hotell var ikke i tvil om hva han mente at statsråden burde prioritere; – Hardangerviddatunnel, Hardangerviddatunnel, Hardangerviddatunnel! gjentok fjerde generasjons hotelldirektør og eier av hjørnesteinsbedriften i indre Hardanger. Også NHOs regiondirektør understreket at NHO Hordaland var svært opptatt av nettopp denne fjellovergangen og understreket at han så frem til å få innstillingen fra Statens Vegvesens pågående KVU-arbeid for strekningen Gol-Voss. – Vi har vært tydelig i vår støtte til rv.7 lokalt her i Hordaland, og vi kommer tilbake til dette punktet igjen når Statens Vegvesen legger frem sin innstilling til høsten, forklarte regiondirektøren.

 

Les mer om NHO Hordalands innspillsmøte for NTP 2018-2029 her.