Trafikantene velger Rv.7 som aldri før

Første kvartal 2016 viser en betydelig vekst i trafikken over Hardangerbroen og over Hardangervidda, og viser at fjorårsresultatet var langt fra et blaff. – Flere og flere har fått øynene opp for Rv.7 og det har gitt oss knalltall så langt i år, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS.

Tunnelsjefen Hove minner om at vi bare er ferdig med årets tre første måneder og derfor er det langt igjen til året totalt sett skal gjøres opp, men han erkjenner at han er spent på hvordan resten av året blir. – Får vi gode tall også for april, ja, så må vi kunne si at dette året kan bli historisk godt for Rv.7.

Året vil også inneholde resultater og anbefalinger fra Statens vegvesens pågående konseptvalgutredning (KVU) for Gol-Voss hvor statsråd Ketil Solvik-Olsen skal få et godt grunnlag for å kunne avgjøre om RV.7 eller Rv.52 blir valgt som fremtidig hovedveiforbindelse mellom Oslo og Bergen. – Det blir spennende å se hva som blir anbefalingen fra Statens vegvesen, men vi er jo forberedt på at vi paradoksalt nok kan ende opp med at Rv.7 blir valgt bort til tross for en kanonvekst i trafikk, minner Hove om. Han oppfordrer alle bro og tunneltilhengere med hjerte for Rv.7 om å engasjere seg i tunnelkampen slik at veivalget Stortinget skal foreta blir i tråd med folkets ønsker.

1. Kvartal 2016 kan tyde på et knallår for RV.7
1. Kvartal 2016 kan tyde på et knallår for RV.7

– Man kan jo se på trafikktall som stemmer fra velgerne, og til nå har Rv.7 alt som skal til for å gjøre et såkalt valgskred, humrer Hove. Han peker på at veksten både kommer over broen og for fjellovergangen. Veksten er også sterk  i måneder hvor Rv.7 ikke utmerker seg tradisjonelt sett og foran oss ligger sommertrafikken hvor RV.7 tradisjonelt gjør det vesentlig bedre enn de øvrige fjellovergangene. Nedgangen i tungtrafikkandelen som Rv.52 opplevde gjennom fjoråret understreker samtidig at det kan være et trendskifte på gang også hva gjelder nyttetransportens veivalg øst-vest.

– Det er all grunn til å følge med for her skjer det store ting, og jeg håper politikere og Statens vegvesen ikke er blind for disse endringene da det absolutt bør vektlegges som en del av mange forhold når man skal fatte en beslutning om tunnelvalg for Vidda, sier Hove. Han venter spent på trafikktallene for april og gjør som Bjørnstjerne Bjørnson;

– Jeg  velger meg april!Diktet forteller oss om våren og hva den bringer av brytning, utfordringer, men også muligheter. Jeg synes den også bør minne oss om hvilken brytning, utfordring og mulighet som vi står overfor i 2016, smiler Hove.

 

Jeg velger meg april!

Fra Norske Dikt

Jeg velger meg april
I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!