Mitt tunnelsyn: Honoria Bjerknes Hamre

Når kunnskap deles kan det åpne øyner og sinn som tidligere ikke har delt ditt syn i viktige spørsmål, og etter Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 2016 som ble arrangert før påske har Naturvernforbundets representant Honoria Bjerknes Hamre fått et nytt syn på ideen om lang tunnel under Hardangervidda. Les hennes nyvunnede tunnelsyn her!

Konferansen ble arrangert 16.-17. mars og ble arrangert for første gang i et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, WWF Norge, Norsk Industri, Visit Geilo og Hardangerviddatunnelene AS. Neste års konferanse er allerede under planlegging så følg med på konferansens nettside; www.reinvidde.no  Det var under denne konferansen at Hamre gjorde seg opp sitt tunnelsyn, og vi har utfordret henne til å dele sine tanker om veien videre med våre lesere i teksten som følger.

LANG TUNNEL UNDER HARDANGERVIDDA

Som representant for Naturvernforbundet deltok jeg på Hardangerviddatunnelenes konferanse på Geilo 16. – 17. mars. Reinforsker Olav Strand holdt det absolutt mest interessante foredraget på konferansen. Han har i løpet av en 10 års-periode GPS-merket et stort antall rein på Vidda. Han hadde kart som viste at ingen rein som holder til sør for riksvei 7 krysser veien. Veien er altså en total barriere for reinen. Skal reinen kunne vandre nordover og møte sine slektninger i Nordfjella må trafikken over Vidda gå i tunnel.  Den beste løsningen er den planlagte lange tunnelen som går fra Sysendammen til Haugastøl. Blir den bygget vil reinen kunne ta opp igjen sine gamle trekkruter og gjeninnta fjellområder som de har hatt siden istiden. Med varmere klima vil reinbeitene bli dårligere, da er det livsviktig for reinen å ha adgang til større beitearealer, understreket Olav Strand.

 Tunnelen vil kunne føre til økt biltrafikk, noe vi naturvernere er motstandere av. Dette vil delvis kunne oppveies av en veitrase som er kortere og har mindre stigning enn dagens trase. Gamleveien bør brukes bare til gange, eventuelt sykling om sommeren, skal den holdes opprustet som bilvei for sommertrafikk vil reinen få frie trekkveier bare om vinteren. Er det nok?

 Jeg fikk mye nyttig informasjon på konferansen Rein Vidde, og jeg ble begeistret over tanken på at reinen igjen kunne vandre over det svære området mellom Telemark og Aurland. Min organisasjon Naturvernforbundet har hittil ikke hatt grunnlag for å ta standpunkt i saken om Rv. 7.  Men med oversendelse av informasjonen jeg fikk på konferansen og den jeg har lest meg til på nettet håper jeg vi får en debatt om saken. For meg personlig er alt som kan gjøre reinstammen vår mer levedyktig av det gode. 

Honoria Bjerknes Hamre