WWF krever miljøtunnel under Vidda

– En tunnel under Hardangervidda vil være å gi tilbake store deler av vidda til villreinen. Det fortjener den, og dette er den beste nyheten for villreinen siden isen trakk seg tilbake, slo avdelingsleder Heidi Sørensen i WWF Norge fast da hun gjestet Hardangerviddakonferansen Rein Vidde som arrangeres på Dr.Holms på Geilo.

WWF er selv en medarrangør av konferansen og har tidlig tatt et tydelig standpunkt hva gjelder tunnel under Hardangervidda. Allerede i 2004 på det såkalte Finsesymposiet ble kravet om lang tunnel under Vidda fremmet fra WWF. Les hele uttalen her.

På konferansen gjentok Heidi Sørensen budskapet og sluttet seg til oppfordringen om tunnel under Hardangervidda som både villreinforsker Olav Strand og leder av Villreinnemda, Endre Lægreid, vektla i sine innlegg på konferansen. – Brorparten av nasjonalparkene våre er opprettet med villreinens livsvilkår som hovedbegrunnelse. Når Forsvaret tilbakefører det tidligere skytefeltet på Dovre nettopp av hensyn til villreinen, ja, så kan tunnel under Hardangervidda være Statens vegvesens «restaureringsprosjekt» for tilbakeføring av natur, foreslo Sørensen.

Også landets fremste villreinsforsker understreket at lang tunnel er eneste fullgode løsning for villrein og for folk. – Det beste ville kanskje være at vi stengte av hele Vidda og overlot denne til villreinen, men her må vi balansere flere hensyn og da er vi ute etter vinn-vinn-løsninger. En lang tunnel er nettopp dette, slo Strand fast. Han understreket at dette spørsmålet er viktigere enn før fordi Rv.7 er en større barriere for villreinen i dag enn den var i 2001 da GPS-merkeprosjektet på Vidda som Strand leder startet opp.

Nyvalgt leder av villreinnemda for Hardangervidda, Endre Lægreid, minnet forsamlingen om at politikernes stamveivalg er en historisk mulighet. – Enten blir den historisk dårlig eller historisk god for villreinen, men en ting er sikkert; hvis ikke man velger riktig nå så vil ikke tunnelene komme i det hele tatt, advarte Lægreid.

Til Nrk Buskerud er Heidi Sørensen tydelig på hvilken forventning WWF har til samferdselspolitikerne – se hele innslaget her.