Sammen er vi sterke!

I Hallingdølen stiller Roger Espeli, adm. dir i Highland Lodge og Vestlia Resort krav til politikerne; Sats på Rv.7 så vil vi satse videre på Geilo! På Hardangerviddakonferansen går Espeli på podiet for å fremheve at styrken til Geilo nettopp ligger i evnen til å stå samlet og løfte i fellesskap. Les innlegget her.

«Som arbeidsgiver for 120 ansatte og vertskap for 100 000 gjestedøgn og et vell av aktiviteter ved Vestlia og Highland så vet jeg at vi her ved porten til Hardangervidda sitter på et unikt stykke reiselivsopplevelse. Der man andre steder må bygge attraksjoner som lokker til seg tilreisende, ja, så har vår Herre her i Hallingdal i stor grad gjort mye for oss. Vår jobb er å ta godt imot alle og bl. annet sørge for at veien hit er åpen året rundt.

Det er ikke bare på Vestlandet man i disse tider spør seg; Hva skal vi leve av etter oljen? Hele Norge må forberede seg på omstilling fra en oljedrevet økonomi vi har levd med lenge og ikke minst et skifte, rettere sagt det grønne skiftet fra oljealder til lavutslippssamfunnet. Begge disse omstillingene utfordrer hele landet og krever nye svar enn dem gitt i tidligere tider. Også her i Hallingdal er spørsmålet om hva vi skal leve av i fremtiden aktuelt og på Hardangerviddakonferansen Rein Vidde 16. – 17. mars på Dr. Holms er jeg blant dem som er utfordret til å besvare dette. Jeg tror vi lettere kan besvare spørsmålet her hos oss enn i resten av landet fordi vi vet at 33 prosent av dalens arbeidsaktive allerede har funnet ut hva som er fremtidens arbeidsplasser. Det er i, el. i tilknytning til reiselivet – som hotell, aktivitetsbedrift el. som håndverkere mm. det er og kan skapes sysselsetting.

Hvert år skapes det verdier innen reiselivet for 71 mrd kroner og bransjen er den tredje største sysselsetteren i Norge i dag. Næringsminister Monica Mæland har fått overlevert rapporter som sier at dette er den bransjen med størst potensiale for videre vekst i sysselsetting og omsetning, og ja, dette er en bransje som fungerer godt også uten olje på tanken. Faktisk er dette et grønt produkt som bare blir bedre og mer lukrativt jo grønnere det er. Men veien frem til destinasjonen må være farbar sommer som vinter, og gjestene våre må ha trygghet for at de kommer seg frem til vårt unike høyfjellsplatå her i nord.

I sommerferiemåneden juli, og til dels august er det greit med omveier og de tilreisende bruker all den tid de trenger, men resten av året betyr regularitet, kjøretid og trygghet underveis alt for våre gjester og oss. Markedsmessig er reiseveien vår eneste utfordring – vi har natur, kultur og all den infrastruktur lokalt som skal til for å skape og skape. For å få bosetting og vekst er det veier (og bane) som skal til. Får vi det klarer vi resten selv.

Det er en myte at vi i Hallingdal og på Geilo klarer oss best om høsten og vinteren. Usikkerhet og lang kjøretid gjør oss sårbare og har de seineste år, slik alle statistikker viser, ført til at vi står i fare for å bli utkonkurrert. Potensielle gjester tar andre veier og skaper vekst der. De tar til utlandet el. til konkurrerende destinasjoner. Se hva Gardermoenutbyggingen og E6 har hatt av positiv betydning for regionene nord for Oslo, se hva Lærdalstunnelen har gjort med reisemønsteret mellom øst og vest. Vi- og Norge trenger mer vekst i vårt område – den opprinnelige reiseveien Riksveg 7, med en etablert næring som utgangspunkt. Sats på oss, og vi skal bidra til AS Norge. Hallingdal, Geilo, Hardangervidda og Hardanger er gull verdt for hele østlandet og hele vestlandet når omstillingen vi står foran betyr at reiselivsproduktet Norge skal bære større andel av fastlands-Norges verdiskapning (BNP) i fremtiden.

Det at vi ikke er på «allfarveien» gjør at omsetningen og besøket i stor grad varierer, sesong til sesong og gjennom uka. Er du klar over at det etter arbeidsmiljøloven kun er lov til å jobbe annenhver helg? Hva gjør vi da når det store deler av året kun er trafikk i helgene? Hjelp oss med infrastrukturen, gi markedene uforbeholden tilgang til oss – det vil skape en jevn etterspørsel og både flere og langt bedre arbeidsplasser. Trafikk 7 dager i uken, hele året igjennom er utelukkende til fordel for alle. Dette kan vi få til gjennom økt/100% regularitet, kortere kjøretid og trygghet underveis.

Vårt «konsern» på Geilo med to hoteller, og flere restauranter har i 2013 og 2014 investert 250 mnok i nye rom og fasiliteter. I 2015/2016 bygger vi videre, nå en hall som tar 650 mennesker – kostnad 25 mnok. Det MÅ satses, det er den sterkeste som vinner – slik er det i idretten og slik er det i næringslivet. Kundene krever stadig mer og mer, de ansatte forventer trygge jobber i faste stillinger. For å ha positiv utvikling må det satses. Vi har også lyst til allerede i år å ta fatt på enda en større utvidelse, kjeller-restaurant/bar-38 rom-15 leiligheter med prislapp 100 mnok. Naboene er varslet, snart får kommunen vår søknad. Dette har vi (vår eier) lyst til å gjøre, men det er ikke sikkert at det går – vi er avhengig av positive signaler på reisevei. Sokna-Ørgenvika og Ramsrudhellingene har gjort mye fra øst og mer kan komme, likevel – nå står vest for tur. Med trygg, stabil og vintersikker vei gir det seg selv – da blir det satsning.

Vi deltok i utarbeidelsen av en analyse i regi av NyAnalyse As som kartla hvilken effekt en lang tunnel under Hardangervidda ville kunne få for reiselivet i Hallingdal og Hardanger. Den viser at satses det på Riksveg 7 så kan det bety 3000 nye arbeidsplasser i våre regioner og nærmere 5 milliarder i totalomsetning for reiselivet alene. Og når det regner på presten, ja, så drypper det på klokkeren, dvs. alle de som nyter godt av større aktivitet i butikkene, restaurantene og byggenæringen, osv. Rapporten som er utarbeidet viser at våre bedrifter på Geilo i 2014 omsatte 63 mnok, i 2015 ble det 90 mnok, i 2016 passere vi 100 mnok og i mitt budsjett ved fullt trøkk underveis har jeg regnestykker som viser 150 mnok i 2020 – dette skaper arbeidsplasser! Vi er ikke alene med muskler på Geilo og i Hallingdal, og sammen er vi sterke. Og det er langt mellom dalfører hvor det finnes tilsvarende evner til satsning.

Vi vil satse på våre ansatte, på Geilo og våre gjester, men vi trenger at samfunnet med våre samferdselspolitikere og regjering satser på oss. Gi oss en vintersikker reisevei frem til våre makeløse destinasjoner her ved Hardangervidda, så skal vi ordne resten.

Roger Espeli

Administrerende direktør

Vestlia Resort og Highland Lodge»