KVU-verksted på Gol

25. februar ble det gjennomført et såkalt verksted for KVU Gol-Voss og Statens vegvesen inviterte alle som ønsket til å delta og si sin mening om behovene for prioritering og utbedring av fjellovergangene øst-vest. Over 90 mennesker var samlet på Pers Hotell på Gol, og engasjementet manglet forsamlingen ikke.  – Positivt, kommenterer daglig leder Harald Hove.

KVU-verksteder er kanskje ikke dagligdags kost for de fleste av oss, og selv ikke rutinerte politikere som Liv Signe Navarsete kunne fortelle at hun hadde deltatt på noe liknende før. Hensikten er kort og godt å smale flest mulig mennesker, organisasjoner, bedrifter, foreninger, kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, osv. som kan tenkes å ha interesser av en av veien eller bare deler av veiene mellom Gol og Voss. Utfordringen deretter er å få disse representantene til å fortelle Statens vegvesen hvilke problemer og gevinster som finnes ved å gjøre akkurat det som hver og en av disse ønsker å oppnå. Enkelt? Overhodet ikke.

Rv7-tilhengerne stilte mannsterke på KVU-verkstedet på Gol.
Rv7-tilhengerne stilte mannsterke på KVU-verkstedet på Gol.

Dagen ble innledet med noen velkomstord, og en rask presentasjonsrunde med navn og tilhørighet, samt noen praktiske opplysninger og korte presentasjoner. Deretter gikk forsamlingen løs på gruppeoppgavene. Hver gruppe fikk sin sekretær, som hjalp til med å holde tråden og tidsfristene som var satt, samt å ta ned skriftlig det gruppen kom frem til under forhandlingene. Tidsskjemaet var stramt, så vi måtte være skjerpet! Mye av jobbingen tok utgangspunkt i kart og oppgaver knyttet til disse.

Prosessleder denne dagen var Tor Atle Odberg, partner i Citiplan. Han har lang erfaring med KVU-arbeid, og med prosesser som den vi var gjennom på torsdag. Prosjektleder for KVU-arbeidet, Morten Ask bidro også med oppgaver og innspill.

Gruppene var «frie» fra begynnelsen av, så man kunne sette seg hvor man vil når man kom. Gruppene skulle ikke være på mer enn seks medlemmer, og på et tidspunkt i løpet av dagen gikk vi over til grupper satt sammen på tvers av tilhørighet. Dette for å få frem enigheter og uenigheter på en bedre måte.

– Dette var en god dag, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS, Harald Victor Hove. Han understreker imidlertid at det er mange som jobber for at konklusjonene som er trukket i Statens vegvesens øst-vestutredning skal ligge fast. – Det er likevel er en god inspirasjon når vi ser at prosjektledelsen er såpass tydelig på at tidligere konklusjoner ikke skal kaste skygger inn i dette arbeidet. Jobben som skal gjøres nå er og blir en jobb på nye premisser, og det gir grunn til optimisme, forklarer Hove.

Prosessen skal være avsluttet 1. september i år, men informasjon om fremdriften vil bli lagt ut fortløpende på Statens vegvesen sine nettsider; KVU Gol-Voss