Sparer tid og penger på Rv.7

Reisetid og reisekostnad betyr mye når man skal frakte verdifull last øst-vest, og derfor minner vi om undersøkelsen Norges Lastebileier-forbund presenterte høsten 2014. Rv.7 kan spare deg 2.000 kroner og to timer på hver tur-retur Bergen-Oslo. Med lang tunnel under Hardangervidda kan det regnestykket bli enda bedre for mange lastebileiere.

Les hele saken på her på nettsidene til Norges Lastebileier-forbund.

Trafikkutvikling målt av Statens vegvesen siste år. Grafikk: Trafikkplanlegger Helge Hopen
Trafikkutvikling målt av Statens vegvesen siste år. Grafikk: Trafikkplanlegger Helge Hopen

– Det er viktig at man i disse tider ikke problematiserer Rv.7 og tungtransport i for stor grad, sier daglig leder i Hardangerviddatunnelene AS. Han mener riksvegen har fått en ufortjent status blant deler av øst-vestdebattantene som tungtransportuvennlig. Dette til tross for at Norges Lastebileier-forbund har fått utarbeidet en kjøretest av System Transport (nå System Trafikk) som konkluderte med at forskjellen mellom Rv.7 og de øvrige alternativene er tidvis vesentlig, både i pris og tidsbruk.

Selv om det er mange faktorer som påvirker yrkessjåførenes veivalg håper Hove at man ikke glemmer at Rv.7 opplever en økning i andel tungtransportører mot Hemsedal som faktisk mister «markedsandeler» innenfor dette transportsegmentet, ifølge siste års veitrafikktall fra Statens vegvesen. – Mange kjører selvsagt på vane og har valgt «sin» vei, men jeg tror ingen er tjent med en debatt hvor feil og uriktige opplysninger får legge premisser for resultatet, sier Hove.

Hove peker på at trafikkutviklingen over Hardangerbroen viser svært positiv trend og bidrar til å gjøre Rv.7 til et mer attraktivt alternativ, og Hove tror trenden bare vil fortsette og forsterkes ytterligere. – Med den gode trenden som trafikkutviklingen over broen viser så vil dette bildet forsterke seg og Rv.7 vil ta større markedsandeler i årene fremover, påpeker Hove med henvisning til at Rv.52 Hemsedal opplever en stagnasjon i trafikktall samtidig med kraftig trafikkvekst for RV.7 og Hardangerbroen.

Hove fremholder at en lang tunnel under Hardangervidda er det som skal til for at flere skal velge Rv.7 hele året, og viser til at Måbødalen ikke er verdig det skremmebildet som enkelte debattanter hevder. – Måbødalen representerer en utfordring på lang sikt, men for Rv.7 og trafikantene langs denne veien, både tunge og lette, er det usikkerheten om veien er åpen og den hyppige kolonnekjøringen som er tunge på vektskålen. Med lang tunnel forsvinner det og du sitter igjen med ren gevinst; Rv.7 sparer deg for både tid og penger, avslutter Hove.