Møtte Hordalands nye samferdselsutvalg

Daglig leder Harald Victor Hove og ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit, møtte i dag det nye samferdselsutvalget i Hordaland fylkeskommune. De to redegjorde for status for arbeidet med tunnelløsninger under Hardangervidda og benyttet anledningen til å overlevere en samfunnsøkonomisk analyse av Rv.7 med tunnel som viser positive tall for fellesskapet. 

Et enstemmig fylkesutvalg i Hordaland fylkeskommune støtter opp under Rv.7 i fylkeskommunens høringsinnspill 23. april 2015.
Et enstemmig fylkesutvalg i Hordaland fylkeskommune støtter opp under Rv.7 i fylkeskommunens høringsinnspill 23. april 2015.

Dette er første gangen samferdselsutvalget som ble valgt etter fylkestingsvalget i fjor har satt Hardangerviddatunnel og Rv.7 på dagsorden og aktualitet var særlig høy da arbeidet med ny Konseptvalgutredning Voss-Gol starter opp 25. januar. – Vi takker for muligheten til å møte dere akkurat nå bår vi står på terskelen til en ny, viktig prosess for tunnelplanene våre, sa ordfører og nestleder i selskapets styre da han innledet for utvalget. Tveit gav Hordaland fylkeskommune honnør for den unisone støtte som tidligere er gitt til Rv.7 i forbindelse med høringsuttalen fra fylkeskommunen til Øst-vestutredningen.

Utvalgsleder Nils T. Bjørke (Sp) er ny i lederstolen og satte derfor pris på redegjørelsen som ble gitt, og med tanke på den korte tiden som et  omfattende KVU-arbeid skal gjøre for å avgjøre veien videre for tunnelforkjemperne i Hardanger og Hallingdal. Fra sin partifelle i Eidfjord fikk Bjørke og resten av utvalget overlevert den samfunnsøkonomiske analysen som Hardangerviddatunnelene As har gjennomført med støtte fra nettopp Hordaland og Buskerud fylkeskommuner, og minnet dem om deres eget vedtak fra april i fjor da Rv.7 og E 134 ble prioritert som de to stamveiene øst-vest. – Dere var fremsynte nok til å understreke at Hordaland prioriterer E39 og E16 Arna-Voss med Voasabanen høyest i fylket, og dere ble hørt av statsråden 8. desember i fjor. 18. desember ble dere jammen hørt igjen da statsråden gikk inn for E 134 som et av to stamveivalg mellom øst og vest. Nå krysser vi fingrene for at han hører på deres siste innstendige melding; Rv.7 må bli stamvei nr. 2 øst-vest!, slo Tveit fast.