På Vidda med…

I spalten «På Vidda med…» presenterer vi våre lesere for mennesker med hjerte for Rv.7 og Hardangervidda, og deres forhold til alt fra kolonnekjøring til villrein. I årets siste spalte er vi på Vidda med en kar som kjører Rv.7 med «hjerte i halsen» for å oppleve den genuine villmarksfølelsen… 

 

På Vidda med: Terje Wangsholm

Terje Wangsholm trives på Vidda enten han har med hagle, fiskestang eller rifle. FOTO: Privat
Terje Wangsholm trives på Vidda enten han har med hagle, fiskestang eller rifle.
FOTO: Privat

Alder: 36 år

Stilling/posisjon: Fylkessekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund – Hordaland

Hjemkommune: Os i Hordaland

 

Hva er ditt forhold til Hardangervidda?

Hardangervidda er et eldorado for jakt-, fiske-, og friluftsinteresserte. Uansett om jeg jakter villrein eller rype, fisker ørret, eller går på tur, gir Hardangervidda meg alltid en genuin villmarksfølelse.

 

Verste minne fra en tur over Rv.7 Hardangervidda?

Jeg kan ikke si at det er et minne som skiller seg ut som verst, men tenker tilbake på flere turer over Rv. 7 på vinterstid har jeg kjørt med «hjertet i halsen». Når brøytebilen plutselig kommer i motgående kjørefelt i tett snøfokk med 30-40 meters sikt, eller når man mister veggrepet under kolonnekjøring og samtidig mister synet av bilene foran, føler man seg ganske utsatt.

 

Beste minne fra en tur over Rv.7 Hardangervidda?

På vei til elgjakt i Tinn i Telemark oktober 2013. Et fantastisk høstvær viste frem vidda fra sin beste side, virkelig pittoreske omgivelser! Da måtte elgjakten vente en times tid, mens jeg parkerte bilen og gikk en tur med hunden i terrenget, bort fra biler og motordur.. .

 

Hva er et must for deg å ha med når du skal over Vidda?

Fotoapparat. Gjerne også hagle, rifle eller fiskestang, avhengig av årstid og formålet med turen. Vinterstid er ekstra sovepose, godt med varme klær og matpakke standardutstyr.

 

Hva er ditt viktigste argument for tunnelløsning under Rv.7 Hardangervidda?

En vinterstengt Rv. 7 vil reversere fragmenteringen av villreinens leveområde vinterstid. Dette da riksvegen ikke lengre vil være et vandringshinder for bestandene av villrein på Nordfjella og Hardangervidda, dersom den stenges for trafikk og brøyting i vinterhalvåret. Samtidig får villreinen utnyttet beitemulighetene som ligger i forbindelse med riksvegen. En ny trasé mellom Haugastøl og Storlia (Sysendammen) med en lang tunnelløsning vil tillate dette, samtidig som det sikrer en vinteråpen helårsvei mellom Norges to største byer og fører til at eksisterende infrastruktur på stekningen, som Hardangerbrua, vil utnyttes i større grad.

 

Hvorfor sier du Ja til Rv.7 som stamvei øst-vest?

Rv. 7 er korteste og raskeste alternativ som stamvei mellom Oslo og Bergen.