Gratulerer E16 Arna-Voss og Bergensbanen!

Gleden var stor da regjeringen offentligjorde at den velger traseløsningen K5, for vei og bane mellom Arna og Voss. – Dette innebærer 33 milliarder investert i kortere reisetid og sikrer reisevei for både tog og bil mellom Bergen og Voss, og med dette har regjeringen reelt sett allerede valgt Rv.7 som stamvei, sier styreleder Tony Kjøl.

Regjeringens beslutning ble offentliggjort på Arna stasjon tirsdag 8. desember og skapte stor glede i hele Hordaland. For både jernbane- og veibrukere er meldingen gode nyheter fordi den gir en sikrere forbindelse mellom Bergen og Voss samtidig som reisetiden kuttes betydelig ned. Stemningen var derfor veldig god da samferdselsministeren stilte til veidebatt på Litteraturhuset i Bergen tirsdag kveld.

Panelet og publikum var i godt humør etter at regjeringen har lovet 33 mrd. til ny vei og bane Arna-Voss.  Foto: Harald V Hove
Panelet og publikum var i godt humør etter at regjeringen har lovet 33 mrd. til ny vei og bane Arna-Voss.
Foto: Harald V Hove

Veistrekningen mellom de to vestlandsbyene, E16, er bindeleddet til tre av de aktuelle veiforbindelsene mellom øst og vest som regjeringen vurderer kan få såkalt stamveistatus. I Statens vegvesens Øst-vestutredning som ble fremlagt ved begynnelsen av 2015 er Rv. 52 Hemsedal foreslått som den nordlige av to stamveier mellom øst og vest. Dette vil Tony Kjøl endre på når saken skal til politisk behandling.

– Det er klart at når man skal velge seg to stamveier, så sier det seg selv at E134 Haukeli er det sørlige alternativet. I nord vil E16 Filefjell uansett fullføres med høy standard på veien, så da gjenstår det et midtre valg og der skal vi ha Rv.7 over Hardangervidda på plass som stamvei, slår Kjøl fast.

Regjeringen har lovet en avklaring før jul på hva den mener er de to riktige veien å gi stamveistatus, men Kjøl mener mye av løpet er lagt med regjeringens beslutning om E16 og Bergensbanen. – Ser vi dagens beslutning i sammenheng med hva den samme regjeringen har bestemt for E16 og Ringeriksbanen på Østlandet, ja, så er det kun midtstykket i en vintersikker helårsvei mellom Oslo og Bergen som mangler. Det sier seg selv at dette er Rv.7 med lang tunnel under Hardangervidda, forklarer Kjøl.

Høyres stortingsgruppe har ifølge flere medier allerede bestemt seg for å gi regjeringen råd om at denne skal velge RV.7 Hardangervidda og E134 Haukeli (uten den såkalte Hordalandsdiagonalen Odda-Bergen) som stamveiene mellom Østlandet og Vestlandet. Regjeringens innstilling er ventet om kort tid og saken skal deretter fremlegges for Stortinget for en endelig avgjørelse.