En stamveiløsning for fremtiden

I et felles brev til regjeringspartiene oppklarer styreleder i IS Rv.7, Tor Egil Buøen, og Tony Arild Kjøl, styreleder i  Hardangerviddatunnelene AS, et par ting som bør gi et bedre grunnlag for rette valget av landets fremtidige stamveiforbindelser mellom Østlandet og Vestlandet. Les brevet her.

– I mange av landets aviser kan man nå lese om at en politisk beslutning er ventet før jul, og da vil vi få svaret på hvilken fjelloverganger mellom øst og vest som får status som stamvei. Før den avgjørelsen tas vil vi at våre fremste folkevalgte er kjent med en del svakheter og unøyaktigheter i det faglige beslutningsgrunnlaget, forklarer Tony Arild Kjøl.

Både Interesseselskapet Rv.7 og Hardangerviddatunnelene AS har jobbet lenge for å fremme Rv.7 som et fullgodt stamveialternativ mellom Østlandet og Vestlandet, og i dette arbeidet møter man mange myter og oppfatninger. Hensikten med det oppklarende brevet er ikke å snakke ned andre alternativer, men gi et best mulig beslutningsgrunnlag foran den varslede stamveibeslutningen.

Styreleder Tony Arild Kjøl
Styreleder Tony Arild Kjøl

– En del av disse oppfatningene bygger på faktiske feilslutninger eller rett og slett mangel på kunnskap, og en del har ikke helt forstått hva Statens Vegvesen faktisk har sagt, så her er det viktig at vi bidrar med korrekt informasjon før beslutningen fattes, understreker Kjøl.

Kjøl og Buøen håper politikerne og Statens Vegvesen setter pris på at aktørene som er dedikert til et stamveialternativ bidrar med kunnskap om beslutningsgrunnlaget, i tillegg til en god porsjon engasjement for egen veistrekning.

– Vi er på ingen måten objektive, men det legger vi heller ikke skjul på i dialog med politikerne. Det betyr imidlertid ikke at vi ikke kan gi god og verdifull kunnskap om alternativene som også kan bidra til at politikerne får et best mulig beslutningsgrunnlag, avslutter Kjøl.

Les hele brevet her.