På Vidda med…

I spalten «På Vidda med…» presenterer vi våre lesere for mennesker med hjerte for Rv.7 og Hardangervidda, og deres forhold til alt fra kolonnekjøring til villrein. Spalten publiseres hver søndag. Denne uken er vi på Vidda med damen som har opplevd både ras på Rv.7 og valgskred i årets fylkestingsvalg… 

På Vidda med: Anne Gine Hestetun

Anne Gine Hestetun FOTO: Odd Mehus
Anne Gine Hestetun
FOTO: Odd Mehus

Alder: 53 år

Stilling/posisjon: Fylkesordfører i Hordaland

Hjemkommune: Bergen

 

Hva er ditt forhold til Hardangervidda?

Som regiondirektør i NSB reiste eg mykje med tog over Hardangervidda, og har mykje gode minner frå den tida.

 

 

Verste minne fra en tur over Rv.7 Hardangervidda?

Mitt verste minne frå denne strekninga er når eg satt fast i kø på grunn av ras.

 

Beste minne fra en tur over Rv.7 Hardangervidda?

Vakre naturopplevingar, spesielt tidleg haust når landskapet skin i sola.

 

 

Hva er et must for deg å ha med når du skal over Vidda?

Godt med kle og mat!

 

Hva er ditt viktigste argument for tunnelløsning under Rv.7 Hardangervidda?

Det finns mange gode argument for tunnelløysing under Hardangervidda, som forutsigbarheit for vær og føreforhold, sikkerhet og vern av naturmangfald.

 

Hvorfor sier du Ja til Rv.7 som stamvei øst-vest?

Mitt fokus som fylkesordførar er å få realisert dei prosjekta som fylkestinget har vedtatt at vi skal prioritera.