Høringsuttale Regional Transportplan Hordaland

Hardangerviddatunnelene AS har styrebehandlet og avgitt en uttale til høringen fra Hordaland fylkeskommune om ny Regional Transportplan 2018-2029. Dokumentet er ment å være en regional og langsiktig strategiplan for hele transportsektoren i Hordaland. – Nettopp derfor savner vi at også riksveien løftes tydeligere frem, og da også selvsagt Rv.7, sier styreleder Tony Arild Kjøl.

Hordaland fylkeskommune har sendt ut et forslag til planprogram for regional transportplan (RTP) for 2018-2029 med en høringsfrist 27. november. RTP er ment å være en regional og langsiktig strategiplan for hele transportsektoren i Hordaland. Transportplanen skal formulere mål, strategier og retningslinjer for ulike temaer innenfor transportsystemet i fylket, inkludert der ansvar og virkemidler ligger til andre forvaltningsnivåer enn det fylkeskommunale.

Styreleder Tony Arild Kjøl
Styreleder Tony Arild Kjøl

– Dette er et positivt grep som gir en unik mulighet for å se på alle små og store veier inn og ut av Hordaland fylke, men dessverre har riksveien blitt utelatt som eget planområde og det er kortsiktig og gjør det vanskelig å forstå hvordan man skal se transportbehov og -muligheter i en sammenheng, sier Kjøl.

Styret understreker betydningen Rv.7 har for både regional trafikk og som korteste veiforbindelse mellom Bergen og Oslo, og at dette betyr at mange transportrelaterte muligheter og utfordringer genereres av nettopp denne veien inn og ut av fylket. – Det blir derfor umulig å mene noe om transportløsningene innenfor Hordaland fylke uten at man også mener noe om standard og status for riksveien våre, forklarer Kjøl.

Hardangerviddatunnelene AS er imidlertid klare på at de ønsker å være en samarbeidspartner i den videre prosessen med å utvikle en helhetlig transportplan for Hordaland og stiller seg til fylkeskommunens disposisjon. – Vi er klare til å bidra inn i dette omfattende arbeidet, og jeg tror vi kan få til en god dialog omkring morgendagens transportsystem i Hordaland, avslutter styrelederen.

Les uttalen her.