Reiseveg er reiseliv, og reiseliv er reiseveg

Styret i Hardangerviddatunnelene AS har gitt næringsminister Monica Mæland innspill til hvordan hun bør løfte reiselivsnæringen i den varslede reiselivsmeldingen fra regjeringen. – Veien frem til destinasjonen er avgjørende skal vi få til fremtidig vekst. Reiseveg er reiseliv, sier nestleder i styret og ordfører i Eidfjord, Anved Johan Tveit. Les hele innspillet til reiselivsministeren her.

Regjeringen Solberg har bebudet en ny melding om landets reiselivspolitikk, herunder samtlige virkemidler relatert til landets tredje største næring målt i sysselsetting. Ansvaret for regjeringens reiselivspolitikk er tillagt næringsministeren, men gjennomgangen av de samlede virkemidler knyttet til reiselivsnæringen vil innbefatte at også tiltak underlagt øvrige departementer inkluderes i policyrevisjonen.

Fra møtet med statssekretær Dilek Ayhan tidligere i år. På bildet (f.venstre): Aslak Lægreid, Solfrid Borge, Torhild Bergaplass, Pål Medhus, Hans Petter Torbjørnsen, Tor-Egil Buøen, Dilek Ayhan, Tony Kjøl, Roger Espeli, Eli Prestegården, Edmund Utne, Thorstein berg.
Fra møtet med statssekretær Dilek Ayhan tidligere i år. På bildet (f.venstre): Aslak Lægreid, Solfrid Borge, Torhild Bergaplass, Pål Medhus, Hans Petter Torbjørnsen, Tor-Egil Buøen, Dilek Ayhan, Tony Kjøl, Roger Espeli, Eli Prestegården, Edmund Utne, Thorstein berg.

– I en slik sammenheng er samferdsel og infrastruktur et selvsagt punkt som har stor betydning for videreutviklingen av dagens reiselivsklynger, forklarer Eidfjord-ordføreren. I oktober deltok han da startskuddet gikk for den storstilte utbyggingen av reisleivsfasilitetene knyttet til Vøringsfossen i hans egen hjemkommune. Her skal det inviteres for over 200 millioner kroner i årene fremover slik at turistattraksjonen blir gjort mer tilgjengelig for tilreisende besøkende. Denne satsningen vil være pussig dersom den ikke medfører en oppgradering av Rv.7 som skal lede turstiene til og fra Vøringsfossen.

 Hardangerviddatunnelene AS har gjennomført et møte med Næringsdepartementets politiske ledelse for å fremvise Rv.7 sin betydning for utviklingen av reiselivsnæringen i Hardanger og Hallingdal. Departementet har satt en frist 26. november for skriftlige innspill til meldingen og styret har valgt å  gi et slikt innspill. – Når vi jobber for tunnel handler det ikke bare om sikkerhet for trafikanter og villrein, men også om sikker tilgang til våre attraksjoner også på vinterstid. Det betyr at turstiene kan bo på hoteller og legge igjen penger i lokalsamfunnene våre langs hele den nasjonale turistveien som Rv.7 faktisk er og bør være, forklarer Tveit.

Han mener at selskapets innspill til meldingen bare underbygger at et krav om tunnelløsning under Hardangervidda er i reiselivsnæringens interesse, blant annet med rapportfremlegget om reiselivseffekter ved Rv.7 som Ny Analyse AS har utarbeidet på oppdrag for selskapet.

Les hele innspillet til næringsminister Monica Mæland her.