Trafikktala for september og oktober 2022.

Trafikktala for Rv 7 Hardangervidda fjellovergang for September 2022 og Oktober 2022 er på nivå med 2020 og 2021, men tungbilandelen aukar med 10 % får åra før. Nokre tal frå Statens Vegvesen Trafikkdata:

Månadsdøgntrafikk for September 2022: 1661 mdt, Tungbilandel yrkedagar 196 mdt.

Månadsdøgntrafikk for Oktober 2022: 148 mdt, Tungbilandel yrkedagar 162 mdt