ÅRSDØGNTRAFIKK FJELLOVERGANGAR SØRNOREG FRÅ 2012 TIL OG MED 2021.

Året 2021 viser statistikken til Statens vegvesen at trafikken over rv 7 Hardangervidda har dobla seg etter Hardangerbruopninga i 2013. Trafikken Rv 7 var i fjor større enn Rv 52 Hemsedal og kun 16 % lågare enn trafikken på E 134 Haukelifjell.

Hardangervidda er den kortaste og mest lettkøyrde vegen Oslo-Bergen. Hovudproblemet er stenging og kolonnekøyring vinterstid. Trafikantane si prioritering over tid er klar og tydeleg.No forventar ein at denne utviklinga glir inn hos Statens Vegvesen og at Stortinget prioriterer tunnelar på Hardangervidda.

Legg ved oversikta Årsdøgnstrafikken Fjellovergangar SørNoreg 2012 -2021:

År / ÅDTHol-AurlandFilefjellHemsedalHardangerviddaHaukeli
201234865412327591411
201333867511389291438
201429886312469761436
20152981070128010871475
2016291923127611511597
2017292677130812241460
2018285571133013351699
2019289750145413691736
202026977712609831422
2021277753125615041797
ÅDT 2021 i %5,00 %13,50 %22,50 %27,00 %32,00 %
2021 Tunge > 12,5 m0,00 %15 %40 %17,00 %28 %