Transportanalysen 2019 til Helge Hopen om Rv 7 Hardangervidda

Hardangerviddakonferansen 2019 Rein Vidde vart halden 1.-2. april 2019 på Vestlia Resort på Geilo. Eit variert program hanlda om veg, villrein og reiseliv. Deltakarlista kunne vore lengre, men var svært representativ. Det var folk frå Regjeringa, Storting, Fylkestinga Hordaland og Buskerud, kommunepolitikarar, reiselivaktørar og nokre andre intersserte.
Etter funkjonsfordelingsedtaket i 2017 (rv 7 for reiseliv og persontranspert og rv 52 for næringstransport) har ein KVU blitt fullført og ein KS1 gjennomført. Men ventar no i spenning på Samferdselsdepartementet sitt vedtak og forventar korte tunnal (K2) som svar.
Hovudinnlegget på konferansen var ein rykande fersk Transportanalyse utarbeidd av sivilingeniør Helge Hopen med støtte frå NorConsult. Den byggjer på funkjsonafordelingsvedtaket frå 2017 , gjeldande NTP og trafikkstaistikken til SVV. Fram mot 2015 så vil rv 7 vera den viktigaste vegen aust-vest , Oslo-Bergen med 40 % auke i trafikken. Nye brekningar for trafikken på den tenkte Hordalandsdiagonalen viser lite overført trafikk frå Hardangervidda og Bergen-Voss og dermed er trafikknytten ikkje lenger positiv.
Les presentasjonen som Helge Hopen la fram på Rein Vidde- konferansen og bakgrunnsmaterialet for denne ved å klikka på Dokumentasjon.
Leiv Vambheim -dagleg leiar HVT as