Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Aktørane i arbeidet for vintersikker heilårsveg over Hardangervidda hadde sammøte 13.11.2017 i Eidfjord. Det var slik semje inngått:

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest.

Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52 og Rv7. Dette er nyskapande  i norsk samanheng. Rv7 skal vera hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk.

IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen vil arbeide for utvikling av Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest, for reiseliv og persontrafikk. I denne samanheng vil partane arbeide for realisering av konsept K2 korte tunnelar, over Hardangervidda, med oppstart 2020-2021.