Ingen kjenner Hemsedal som Bergensavisen?

Det tidligere slagordet til Bergensavisen het som følger; «Ingen kjenner Bergen som BA!», men kanskje ikke når det kommer til øst-vestfornbindelsen bergenserne foretrekker? I dette innlegget etterlyser Harald Victor Hove bedre argumenter og en annen innstilling til bergensernes foretrukne veiforbindelse mellom øst og vest, Rv.7, fra nettopp Bergensavisens nye redaktør. Les hele innlegget her!

Det var i en lederartikkel fra avisen den 18. juli at redaktøren ikke så ut til å vite at Rv.7 er bergensernes foretrukne øst.vetsfornbindelse da han mente bergenserne burde være rause nok til å gå for hemsedalsalternativet. Svaret kan du lese under;

«Bergensavisen gir i sin lederartikkel 18. juli et klart inntrykk av at Rv.52 ikke bare er den foretrukne hovedveiforbindelsen til Statens vegvesen, men også til lederskribenten i Bergen by sin nummer-to avis. Bergensavisens nyslåtte redaktør ser ikke ut til å ha satt seg inn i Statens vegvesens pågående utredninger ei heller fått med seg hvilken by han befinner seg i når han omfavner Hemsedalsalternativet.

 «Valget av «nummer to­-trase» mellom øst og vest bør sees i et regionalt perspektiv og ikke utelukkende av hva som tjener Hordaland.» Dette ser ut til å være BA-redaktørens ensomme argument for valget av Hemsedal som bergensernes fremtidige øst-vestforbindelse. Hvem har vel ment at kun Hordalendingene eller bergensernes behov skal være det eneste gyldige, men at redaktøren i BERGENSavisen allerede nå har bestemt seg for å gå inn for en omvei øst-vest er oppsiktsvekkende. Vi antar det ikke skyldes solstikk, men et eller annet må det være når BA-redaktøren oppsummerer den pågående veiutredningen slik; «Det er vanskelig å få øye på hva den nye utredningen vil bringe til torgs av ny og viktig informasjon som vil endre innstillingen.» Mulig det er vanskelig dersom man ikke har lest hva som hittil er levert av arbeid.

 Den såkalte øst-vestutredningen som ble levert i fjor anbefalte Hemsedalsalternativet, men statsråden ba om en ny utredning fordi det faglige grunnlaget var for svakt til å trekke en konklusjon. Det som nå fremkommer er langt mindre bombastisk på Hemsedal som det beste alternativet for en fremtidig satsning som hovedveiforbindelse mellom Oslo og Bergen. Og, ja, det er nettopp det som er bestillingen statsråden har gitt Statens vegvesen. Det til tross for det faktum som BA-redaktøren også fremhever; brorparten av trafikken skal ikke til endestasjonene, men mellom eksempelvis Hardanger og Hallingdal eller Bergen og Geilo. Derfor har Hardangerviddatunnelene AS hele tiden argumentert for at det må gjøres analyser som ser på de regionale effektene av de ulike veivalgene, og her synes Asplan Viak (innleid av Statens vegvesen) å være svært tydelig på følgende; Rv.7 betyr mest for flest.

Kortest og raskest for flest er likevel et helt klart og åpenbart poeng i valg av trasé. Sogningen har allerede en utbygget E16 over Filefjell og i sør får vi en svært god og etterlengtet vintersikker fjellovergang i E134 Haukeli. For alle dem som befinner seg midt imellom, blant annet ca. 270 000 bergensere er og blir Rv.7 over Hardangervidda det åpenbare valget. At BA-redaktøren mener dette ikke er noe poeng å ta hensyn til gjør igjen at vi lurer på om mandagens lederartikkel var et utslag av feriemodus.

Bergenserne har allerede gode omveier, nord og sør for seg, men veien som flest fra bergensregionen foretrekker går over Hardangervidda. Dessverre er dette en vei som er værutsatt og som ligger midt i trekkrutene til villreinen som norske myndigheter har sagt seg villig til å ivareta for verdenssamfunnet. Resultatet er at uten en lang Hardangerviddatunnel så forblir veien usikker på vinterstid og kolonnekjøring vil være hverdagen for en trafikk over fjellovergangen som skal firedoble seg for personbiler og tidoble seg for tungtransporten.

Vi håper Bergensavisen kjenner bergenserne såpass at de vet at dette vil vi aldri finne oss i.

 

Harald Victor Hove

Daglig leder

Hardangerviddatunnelene AS»