Jenny Følling roter med tall

Fylkesordføreren i Sogn og Fjordane, Jenny Følling, får svar på tiltale etter at hun i flere aviser på Vestlandet har hevdet at Hemsedal og rv.52 er best for regionen. I svarinnlegget fra ordførerne, Tor Egil Buøen (Flå) og Anved Johan Tveit (Eidfjord) setter de skapet på plass. Les innleggene her!

Innleggene finner du blant annet her i nettavisen «Porten» og der finner du link til Følling sitt innlegg også.