Rv.7 binder Norge sammen!

1. juli er det siste sjanse for å avgi høringsuttale til transportetatenes forslag til såkalt Grunnlagsdokument for Nasjonal Transportplan 2018-2029. Styret i Hardangerviddatunnelene AS har sagt sin menig, og vi oppfordrer våre folkevalgte til å lytte før de fatter vedtakene sine. Les hele uttalen her!

Nasjonal Transportplan er navnet på den overordnede prioriteringen av samfunnets samferdselsinvesteringer for de kommende 12 årene, og før sommeren 2017 skal Stortinget behandle den femte nasjonale transportplanen i rekken. Dokumentet er viktig fordi det angir hvilke prosjekter i landet vårt som skal gis midler og føres til oppstart og når dette skjer.

29. februar fikk statsråd Ketil Solvik-Olsen overlevert transportetatenes arbeid med ny NTP. Nå gjenstår den politiske prosessen frem til vedtak i Stortinget før sommeren 2017. FOTO: NRK
29. februar fikk statsråd Ketil Solvik-Olsen overlevert transportetatenes arbeid med ny NTP. Nå gjenstår den politiske prosessen frem til vedtak i Stortinget før sommeren 2017. FOTO: NRK

De fire transportetatene, Avinor, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket har sammenfattet sin anbefaling til politikerne i form av Grunnlagsdokumentet for Nasjonal Transportplan 2018-2029, og der svarer etatene på de utfordringene og bindingene som politikerne har gitt dem i form av mandat og oppdrag da prosessen med å utforme en ny NTP ble gitt. Dokumentet ble overlevert til statsråd Ketil Solvik-Olsen 29. februar i år og er nå sendt på høring til alle landets fylker og storbyområder. Dokumentene finner du i sin helhet her. Alle som vil kan avgi høringsuttale og svarene vil bli publisert på www.regjeringen.no

Styret i Hardangerviddatunnelene AS har avgitt sitt høringssvar selv om valg av stamveialternativ mellom Østlandet op Vestlandet er gjenstand for en pågående såkalt Konseptvalgutredning hvor konklusjonene leveres 1. september i år. – NTP 2018-2029 bør inneholde en ramme som kan bære en prioritert utbygging av fjellovergangene øst-vest og derfor er denne høringsrunden såpass viktig å delta i. Rv7 er den korteste og foretrukne veien mellom øst og vest, og med tunnel under Hardangervidda forsterkes dette ytterligere. Alle som trenger gode argumenter for hvorfor Rv7 er den riktige veien å prioritere inn i dette viktige arbeidet kan trygt klippe og lime fra vår uttale, forklarer styreleder Anved Johan Tveit.

Høringsuttalen fra Hardangerviddatunnelene AS finner du her.