Hardangerviddatunnelene på agendaen i Buskerud

Da samferdselsutvalget i Buskerud fylkeskommunen kom sammen til årets første utvalgsmøte i Drammen 21. januar stod Rv.7 og Rv.52 på dagsorden, og daglig leder Harald Victor Hove, kunne presentere tunnelløsningene for et nysgjerrig utvalg. – Dette er bare starten på det som blir den lange jobben frem til tunnel under Vidda, innledet Hove.

Hove Presenterer Rv.7 for samferdselsutvalget i Buskerud Foto: privat
Hove Presenterer Rv.7 for samferdselsutvalget i Buskerud Foto: privat

Bakgrunnen for møtet med utvalget var høringsrunden på KVU Rv.7 over Hardangervidda som ble presentert av Statens vegvesen 27.oktober 2015. Samferdselsutvalget skulle ha avgitt høringsuttale til dette arbeidet, men 18. desember 2015 ble høringen avlyst og erstattet av et nytt KVU-arbeid som gav Rv.7 en fornyet sjansen til å bli den ene av to foretrukne stamveier mellom øst og vest. Utvalgsleder Olav Skinnes (Sp) valgte derfor å be både Hardangerviddatunnelene AS og Interesseselskapet for Rv.52 Hemsedal få presentere sitt syn for utvalget.

– Dette var en meget god anledning for oss begge til å informere det nyvalgte samferdselsutvalget om hva som nå skal utredes og hvilke momenter vi mener bør ligge til grunn for den endelige politiske beslutningen de som fylkespolitikere skal være med på å lande frem mot Nasjonal Transportplanbehandlingen i Stortinget, sier Hove. Både Oddvard Grøthe som representerte Rv.52 og Hove fremla sine synspunkter på en balansert og positivt måte, begge i respekt for at utvalgsmedlemmene har en vanskelig jobb foran seg.

– Det er klart at for Buskerudpolitikerne spesielt er det krevende at man føler seg forpliktet til å velge mellom den ene eller den andre veistrekningen som betyr mye for dem det angår i ett og samme fylke. Jeg håper derfor at de tar seg god tid og vil berømme lederne for å være såpass tidlig fremme i prosessen med å innhente mest mulig kunnskap om valget de skal foreta, skryter Hove.

Hove understreker at uansett hvilket valg som foretas når det gjelder fremtidig stamveisatsning så må Buskerudpolitikerne vektlegge at strekningen Hemsedal-Gol må oppgraderes slik at Hallingdal får et veinett som sikrer en videreutvikling av hele regionens reiselivspotensiale.