Høringskonferanse KVU Rv.7 over Hardangervidda

Statens vegvesen inviterte til stor høringskonferanse for deres Konseptvalgutredning Rv.7 over Hardangervidda på Vestlia 10. november, og med dette er høringsrunden i gang før endelig konklusjon skal trekkes omkring tunnelløsninger for den utsatte veistrekningen. Les rapporten fra møtet her!

Tilstede var rådmann Lars Skorpen, ordfører Petter Rukke og styreleder Tony Kjøl - alle fra Hol.  Foto: Epostavisen.no
Tilstede var rådmann Lars Skorpen, ordfører Petter Rukke og styreleder Tony Kjøl – alle fra Hol.
Foto: Epostavisen.no

Prosjektleder Morten Ask fra Statens vegvesen gikk gjennom innholdet og anbefalingene som er foreslått for Rv.7 over Hardangervidda, og de fremmøtte fikk anledning til å stille spørsmål og kommenterer. – En oppklarende oppstart på en veldig viktig høring som vil avgjøre om Rv.7 får på plass en tunnelløsning som kan gi oss en 100% vintersikker vei, sier styreleder i Hardangerviddatunnelene AS, Tony Arild Kjøl.

Selskapet stilte mannsterkt opp på konferansen og Kjøl ser frem til den videre prosessen. – Alle er nå enige om at tunnel trengs, men så gjenstår det å få forståelse og aksept for at det kun er en lang tunnel som gir 100% vintersikker vei og en fullgod løsning for villreinen, forklarer Kjøl.

19. november er det duket for oppstart av den såkalte KS1- prosessen hvor innleide konsulenter på oppdrag fra Finansdepartementet skal kvalitetssikre at innholdet , kostnadsanslagene og løsningsforslagene som Statens vegvesen fremmer i sin KVU holder vann. Etter dette kan prosjektet få innpass i Nasjonal Transportplan 2018-2029 som skal vedtas av Stortinget i 2017.

Se hele presentasjonen av KVU Rv.7 over Hardangervidda her.