Tunnel er best for Vidda

Se forslag til tunnelløsning for Hardangervidda, slik Statens vegvesen ser den for seg i deres fremlegg til konseptvalgutredning Rv.7, etter at Nrk Hordaland har «kjørt» strekningen.

Her kan du se hele videoen og gjøre deg opp din mening om dette er godt nok for å sikre en vintersikker helårsvei mellom øst og vest; Nrk Hordaland