Ugjendrivelige fakta..?

Ugjendrivelige fakta..?

Den siste veka har det versert innlegg i både BA og BT som er destruktive for arbeidet ein legg i å byggje gode vegløysingar for heile Vestlandet. Det stammer ikkje frå bergensarar. Aksjonsgruppen for Hardangerviddatunnel svarer kritikerne i dette leserbrevet. Tilhengjarane for ein arm frå E134 til Bergen (den omtalte Hordalandsdiagonalen), har utan tvil eit…

Historisk viktig vedtak – Villrein og samferdsle

Historisk viktig vedtak – Villrein og samferdsle

Endre Lægreid er leiar av Villreinnemnda for Hardangervidda. Ei avkorta versjon av følgjande innlegg stod på trykk i Bergens Tidende 2. mai.  Denne hausten kan norske politikarar fatte eit vedtak som vil gje villreinen på Hardangervidda tilbake eldgamle trekkruter. Det vil i så fall vera eit historisk viktig vedtak for den største villreinstamma i Europa. Grip sjansen!…