Ugjendrivelige fakta..?

Ugjendrivelige fakta..?

Den siste veka har det versert innlegg i både BA og BT som er destruktive for arbeidet ein legg i å byggje gode vegløysingar for heile Vestlandet. Det stammer ikkje frå bergensarar. Aksjonsgruppen for Hardangerviddatunnel svarer kritikerne i dette leserbrevet. Tilhengjarane for ein arm frå E134 til Bergen (den omtalte Hordalandsdiagonalen), har utan tvil eit…