Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Kvar er Hyttevegen? Helgetrafikk fjellovergangane aust-vest.

Me ujamne mellomrom kan me lesa påstanden om at rv7 Hardangervidda er hyttevegen for Bergensarar og ikkje ein viktig heilårs fjellovergang for landet. Denne myten står seg ikkje. Ved å plukka fram statistikk for fjellovergangane aust-vest og sjå på helgetrafikk i forhold til totaltrafikk på teljepunkta sine månadsdøgntrafikk, så viser det seg at alle fjellovergangar…

Trafikkstatistikk for august 2020

Trafikkstatistikk for august 2020

Dessverre så har Statens Vegvesen enno etter 5 månader ikkje funne eitt prioritert dagsverk for å reparara målestasjonen Lappesteinen på rv 7 Hardangervidda, trass 3 puringar og tilbod om konstnadsdekning. Dette teljepunktet er avgjerande for selskapet Hardangerviddatunnelene sin dokumentasjon på trafikken. For rv 7 Hardangervidda ved teljepunkt Lappesteinen  var det i 2017: 2472 MDT, for…