Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Rv 7 Hardangervidda har mest trafikkauke av dei 5 hovudvegane aust-vest i 2017

Diagrammet sett nedanfrå: Raud: Hol-Aurland ; Blå: Filefjell ; Gul: Hardangervidda ; Grå: Hemsedalsfjellet ; Mørk blå: Haukelifjell Tala frå Statens Vegvesen si trafikkregistrering i 2017 er klare. For Hardangerviddatunnelene AS er det sjølvsagt mest interresant å sjå korleis trafikken har utvikla seg på Vidda og samanlikna det med utviklinga på dei andre 4 fjellovergangane…

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

KVU rv. 7 Hardangervidda – Ny Høyring – Informasjonsmøte

Hausten 2015 vart høyringa av KVU (konseptvalutgreiing) rv. 7 Hardangervidda stansa i påvente av KVU Gol -Voss. Dette var i samband med prioritering av hovudvegsamband Aust-Vest nord for Hardangervidda.  Staten har bestemt funksjonsfordeling mellom  rv. 7 som skal vera hovudvegsamband for reiseliv og perontrafikk og rv. 52 som skal vera hovudvegsamband for næringstrafikk. Statens vegvesen…