Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Semje om å arbeida for korte tunnelar på Hardangervidda

Aktørane i arbeidet for vintersikker heilårsveg over Hardangervidda hadde sammøte 13.11.2017 i Eidfjord. Det var slik semje inngått: IS Rv7, Hardangerviddatunnelene AS og Aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen har felles mål om å vidareutvikle Rv7 som hovudvegsamband mellom aust og vest. Stortinget gjorde våren 2017 vedtak om at det skal vera ei funksjonsdeling mellom to vegar, Rv52…

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

300 millionar vegkroner kan glippa for Hardangervidda

Det er i motvind ein må bruka krefter og i motbakke går det oppover. No er det viktig å flytta pengar. Alle må hjelpa til. Likelydande brev frå Hardangerviddatunnelene AS er sende til Buskerud Fylkeskommune og Hordaland Fylkeskommune der oppmodinga er slik: Hardangerviddatunnelene AS ber med dette Hordaland/Buskerud Fylkesting om å vedtak om slik endring…