Talte til menigheten

Talte til menigheten

I Eidfjords siste kommunestyremøte før sommeren fikk Hardangerviddatunnelene AS redegjøre for arbeidet med en tunnelløsning under Hardangervidda. – Det er fortsatt et stykke frem til vi ser lyset i enden av tunnel, men vi vet jo hva som skjer når hardingene har bestemt seg for noe – ja, da får de det til, understreket Harald Hove.

Skal regne samfunnsnytten av tunnel under Hardangervidda

Skal regne samfunnsnytten av tunnel under Hardangervidda

Lager egen samfunnsøkonomisk beregning av hvilken nytte en tunnel under Hardangervidda vil kunne få for samfunnet. – Statens vegvesen sin øst-vestutredning tar ikke opp i seg de positive effektene som en vintersikker helårsvei vil ha for samfunnet, lokalt, regionalt og nasjonalt, sa styreleder og Hol-ordfører, Tony Arild Kjøl, da han inviterte til arbeidsverksted på Geilo.