Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Trongen for Dyranuttunnnelen viser seg i vinter.

Så langt i vinter frå desember til no har rv 7 Hardangervidda vore stengt eller hatt kolonnekøyring i fleire hundre timar. Trafikktala for januar viser at månadsdøgnstrafikken (MDT) kun er på gjennomsnittleg 222 bilar i døgnet, av dette 46 tungbilar i døgnet . Dette er halvparten av trafikken i januar 2019. Av-visingseffekten av stengingsregiment er…