Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikken på Rv 7 Hardangervidda aukar og aukar.

Årsdøgntrafikktala  (ÅDT) for 2019 frå Statens vegvesen er klar . ÅDT er gjennomsnittlege passeringar pr døgn i året. Trafikken på Hardangervidda aukar  frå 1288 ÅDT i 2018 til 1369 ÅDT i 2019. (I dette talet er ikkje April -påsketrafikken – registrert. ) Dette er ein vekst på 6,3 % . I 2017 var det 1224…