Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Reduserte bompengar på Hardangerbrua styrkjer rv 7 Hardangervidda

Stadig fleire signal og resultat styrkjer forventningane om tunellar på rv 7 Hardangervidda. Forslaget til statsbudsjett og bompengar. Staten betala større avdrag på Hardangerbrua, og bompengane går ned frå 01.01.2020 til  Kr 92,60/360   ( takstgruppe 1/2 med Autopass). Det vil det ytterlegare redusera avvisingseffekten frå trafikantane til å velja rv 7 Hardangervidda som aust-vest-hovudveg. …