Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

Fjellovergangen Rv 7 Hardangervidda befestar stillinga si.

No er trafikktala for Fjellovergangane i SørNorge klare frå Statens Vegvesen. Desse tala bekreftar at Rv 7 befestar stillinga si som ein hovudveg aust-vest også i august 2019.  Det er tydeleg at trafikantane prioriterer Hardangervidda når det er gode stabile køyreforhold og då er trafikken på Rv 7 på nivå med E 134. Rv 52…