Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Lågehætunellen på Hardangervidda mellom Halne og Skulevika innan rekkevidde?

Styret i Hardangerviddatunnelene AS vedtok på møtet på Voss 1.mars ei pressemelding som no er sendt media med kopi til kommunar i Hardanger og Hallingdal, Buskerud og Hordaland Fylkeskommunar og Buskerudbenken og Hoprdalandsmenken på Stortinget. Pressemeldinga peikar på at ved å flytta dei løyvde 300 mill kroner til rv7  frå bygging langs Krødern til oppå…