Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Brev til Vestland Fylkeskommune om uttale til NTP 2022-2033.

Vedrørande Fylkesrådmannen sitt framlegg til NTP 2022-2033. Viser til framlegg frå Fylkesrådmannen i Vestland Fylke. Pkt 6 g.  Fylkestinget vil prioritere rv. 52 og E134 som hovudsamband mellom austlandet og vestlandet. I første omgang må E134 Vågslid-Røldal inn i Nasjonal transportplan 20222033, og det bør startast reguleringsplanlegging for strekninga E134 Bakka- Solheim. Vidare viser fylkestinget…

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

Statens Vegvesen argumenterer med Villrein.

I Statens Vegvesen sitt svar til Regjeringa opp Oppdrag nr 9: Prioriteringar viser SVV til KVU-vedtaket med  Funkjsonsfordelinga mellom rv 7 Hardangervidda og rv 52 Hemsedalsfjellet. Tiltak for villreinen er beste ( men her einaste) argumentet for tiltak på Hardangervidda. Det samsvarar med Noreg sitt internasjonale ansvar for villreinen i landet.  Rv 7 Hardangervidda er…

Hardangerviddatunnelar i  Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelar i Nasjonal Transportplan?

Hardangerviddatunnelene har også merka koronatida. Karantene og heimekontor har vore status så langt. Trafikkstatistikken fortel også om redusert reising så langt i år grunna både uver med stengte vegar og opprydding og i mars også koronareiseforbod. Statistikken viser at nå rv 7 Hardangervidda har fri fredsel mellom stengingane, så finn mykje trafikk tilbake. Dette tolkar…